Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (2023)

Spis treści ukryć

1Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe

2ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

3DANE TECHNICZNE

4WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

4.1OGÓLNE OSTRZEŻENIA

5POZNAJ SWÓJ SHARK NAVIGATOR® LIFT-AWAY® DELUXE

6KORZYSTANIE Z ODKURZACZA W TRYBIE PIONOWYM

6.1MONTAŻ

6.2ZASTOSOWANIE

7KORZYSTANIE Z ODKURZACZA W TRYBIE LIFT-AWAY®

7.1CZYSZCZENIE NAD PODŁOGĄ

8PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

8.1OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

9CZYSZCZENIE FILTRÓW PRZED SILNIKIEM

9.1CZYSZCZENIE FILTRA HEPA PO SILNIKU

9.2CZYSZCZENIE PNEUMATYCZNEJ SZCZOTKI DLA ZWIERZĄT

9.3CZYSZCZENIE MOTORYZOWANEJ DYSZY PODŁOGOWEJ

9.4SPRAWDZANIE BLOKÓW

10PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

11REKIN | NINJA

12Pobieranie

13Podobne posty

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (2)

Seria NV360, NV361
INSTRUKCJA

Belt Sanding Tips

Belt Sanding Tips

Ten artykuł zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia Shark® Navigator® Lift-Away® Deluxe z serii NV360. Obsługuje to następujące kody SKU produktów NV360, NV360K, NV361BK, NV361BKK, NV361PR, UV440, UV440CCO, UV440CCOFS i UV490CCO.

DZIĘKUJĘ
za zakup Shark Navigator® Lift-Away® Deluxe

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

registeryourshark.com
1-800-798-7398

TIP: Numer modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej znajdującej się z tyłu urządzenia.
TIP: Kod daty można znaleźć na jednym z bolców wtyczki przewodu zasilającego.

NAGRAJ TE INFORMACJE
Numer modelu: _____________________________________
Kod danych: _________________________________________
Data zakupu (zachowaj paragon): _______________________
Sklep zakupu: _____________________

DANE TECHNICZNE

Pełnytage: 120 V., 60 Hz
Watts: 1200W
Amps: 10 A

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc w pełnym zrozumieniu nowego urządzenia Shark Navigator Lift-Away Deluxe.
Jeśli masz pytania, zadzwoń na linię obsługi klienta pod numer 1-800-798-7398.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odkurzacz ma spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze od drugiego). Ze względów bezpieczeństwa wtyczka ta pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. NIE WOLNO wciskać na siłę do gniazdka ani nie próbować dopasowywać do niego.

OSTRZEŻENIE
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ:

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

1. Odkurzacz może składać się ze zmotoryzowanej dyszy, różdżki, węża i/lub przyssawki. To urządzenie zawiera połączenia elektryczne, przewody elektryczne i ruchome części, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla użytkownika.
2. Używaj tylko identycznych części zamiennych.
3. Uważnie przestrzegaj i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć niewłaściwego użytkowania urządzenia. NIE WOLNO używać odkurzacza do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
4. Przed użyciem dokładnie sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń. NIE WOLNO używać, jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone.
5. Użycie przedłużacza NIE jest zalecane.
6. Odkurzacz nie zawiera części nadających się do serwisowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

7. NIE pozwalaj, aby urządzenie było używane przez dzieci. W przypadku używania w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór. To nie jest zabawka.
8. Zawsze wyłączaj odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem zmotoryzowanych ssawek lub innych akcesoriów.
9. NIE dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami.
10. NIE WOLNO używać bez filtrów.

11. Używaj wyłącznie filtrów i akcesoriów marki Shark®. Niezastosowanie się do tego spowoduje również unieważnienie gwarancji.
12. NIE uszkadzaj przewodu zasilającego:
a) NIE ciągnij ani nie przenoś odkurzacza za przewód ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
b) NIE odłączaj, ciągnąc za przewód. Chwyć za wtyczkę, nie za przewód.
c) NIE przejeżdżaj odkurzaczem po przewodzie zasilającym, nie zamykaj drzwi na przewodzie, nie ciągnij go w ostrych narożnikach ani nie pozostawiaj przewodu w pobliżu gorących powierzchni.
13. NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów do otworów dyszy lub akcesoriów. NIE używać, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany; chroń je przed kurzem, kłaczkami, włosami i wszystkim, co może utrudniać przepływ powietrza.
14. NIE WOLNO używać, jeśli przepływ powietrza dyszy lub akcesoriów jest ograniczony. Jeśli ścieżki powietrza lub zmotoryzowana dysza podłogowa zostaną zablokowane, wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Usuń wszystkie przeszkody przed podłączeniem i ponownym włączeniem urządzenia.
15. Trzymaj dyszę i wszystkie otwory zasysające z dala od włosów, twarzy, palców, odkrytych stóp lub
luźne ubrania.
16. NIE używaj, jeśli odkurzacz nie działa tak, jak powinien, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub wrzucony do wody.

17. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
18. NIE pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru, gdy jest podłączony.
19. Po włączeniu utrzymuj odkurzacz cały czas przesuwając się po powierzchni dywanu, aby uniknąć uszkodzenia włókien dywanu.
20. NIE umieszczaj odkurzacza na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesła lub stoły.
21. Twój Shark® Vacuum może nie być zaprojektowany do samodzielnego stania. Podczas przerwy w sprzątaniu może być konieczne oparcie go o meble lub ścianę albo położenie go płasko na podłodze. Używanie odkurzacza do zastosowań, w których urządzenie nie jest stabilne, może spowodować obrażenia ciała.
22. NIE używaj do podnoszenia:
a) Płyny
b) Duże przedmioty
c) Twarde lub ostre przedmioty (szkło, gwoździe, śruby lub monety)
d) Duże ilości kurzu (pył z płyt kartonowo-gipsowych, popiół z kominka lub żar). NIE WOLNO używać jako przystawki do elektronarzędzi do zbierania kurzu.
e) Palenie lub palenie przedmiotów (rozżarzone węgle, niedopałki lub zapałki)
f) Materiały łatwopalne lub palne (płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta)
g) Materiały toksyczne (wybielacz chlorowy, amoniak lub środek do czyszczenia rur)

23. NIE używaj w następujących obszarach:
a) Słabo oświetlone obszary
b) mokry lub damp powierzchnie
c) Tereny zewnętrzne
d) Pomieszczenia, które są zamknięte i mogą zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub opary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozcieńczalniki do farb, substancje przeciwmolowe lub łatwopalny pył)

24. Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem odkurzacza.
25. Odłącz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany oraz przed jakąkolwiek konserwacją lub czyszczeniem.
26. Prać ręcznie tylko wodą. Mycie środkami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie urządzenia.
27. Podczas czyszczenia lub rutynowej konserwacji NIE WOLNO ciąć niczego poza włosami, włóknami lub sznurkiem owiniętym wokół szczotki.
28. Pozwól, aby wszystkie filtry wyschły całkowicie na powietrzu przed umieszczeniem ich w próżni, aby zapobiec wciągnięciu cieczy do części elektrycznych.
29. Po rutynowej konserwacji upewnij się, że pojemnik na kurz i wszystkie filtry są na swoim miejscu.
30. Jeśli to możliwe, zabezpiecz przewód zasilający wokół dwóch zaczepów na czas przechowywania.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

POZNAJ SWÓJ SHARK NAVIGATOR® LIFT-AWAY® DELUXE

WITAMY!
Gratulujemy zakupu. Skorzystaj z tej instrukcji obsługi, aby poznać wspaniałe funkcje swojego nowego odkurzacza. Tutaj znajdziesz wszystko, od montażu, przez użytkowanie, po konserwację.

Istnieje wiele akcesoriów kompatybilnych z tą serią odkurzaczy.
Górna klapka Twojego pudełka pokazuje wybrane akcesoria dołączone do Twojego modelu.
Aby zakupić dodatkowe akcesoria, odwiedź sharkakcesoria.com

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (3)

A. Uchwyt z elastycznym wężem
B. Uchwyt na akcesoria
C. Przedłużacz
D. Przenośna kapsuła Lift-Away®
E. Zmotoryzowana ssawka podłogowa
F. Szczotka do kurzu
G. Ssawka szczelinowa
H. Pneumatyczna szczotka dla zwierząt
I. Różdżka urządzenia

Twój nowy odkurzacz Shark Navigator® Lift-Away® Deluxe można łatwo skonfigurować
różne tryby sprzątania, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby: odkurzacz pionowy i przenośny moduł Lift-Away® Pod,
oba z mocnym ssaniem.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (4)

1. TRYB PIONOWY

Odkurzanie pionowe - podłogi i dywany.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (5)

2. TRYB LIFT-AWAY®

Zabierz ze sobą kapsułę Lift-Away® po całym domu, aby odkurzyć trudno dostępne miejsca.

KORZYSTANIE Z ODKURZACZA W TRYBIE PIONOWYM

CO OZNACZA LAMPKA WSKAŹNIKA PĘDZLI?
Świeci na zielono
Wałek jest włączony i działa tak, jak powinien.
Jednolity czerwony
W obszarze walca szczotki doszło do zatoru. Wyłącz odkurzacz i usuń blokadę.
Miga na czerwono*
Zmotoryzowana ssawka podłogowa przegrzewa się. Wyłącz odkurzacz i poczekaj, aż ostygnie, a następnie obróć kołnierz zwalniający ssanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę ssania.
Brak światła
Wałek szczotkowy jest wyłączony.

* Dalsze instrukcje znajdują się w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (6)

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (7)

MONTAŻ

1. Umieść ssawkę podłogową na równej powierzchni. Wyrównaj otwór w kapsułce Lift-Away® z rurką na ssawce podłogowej, a następnie opuść ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Podczas mocowania zmotoryzowanej ssawki podłogowej upewnij się, że mechanizm zatrzaskowy jest w pełni zablokowany, aby zapewnić połączenie elektryczne.

2. Podłącz końcówkę przedłużacza do rurki z tyłu modułu Lift-Away, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

3. Nasuń uchwyt na akcesoria (umieszczony naprzeciwko górnego owinięcia przewodu) na przedłużacz. Wyrównaj wypustkę z rowkiem i dociśnij.

4. Włóż uchwyt w górną część przedłużacza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

5. Przechowuj szczotkę do kurzu i ssawkę szczelinową na mocowaniach uchwytu na akcesoria.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (8)

ZASTOSOWANIE

1. Szybko zwolnij przewód zasilający, obracając górny zaczep przewodu znajdujący się z tyłu różdżki.

2. Ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. w pozycji Tylko ssanie (I), aby odkurzać gołe podłogi, lub w pozycji (II), aby włączyć napędzany silnik wałek szczotkowy do odkurzania dywanów i dywaników.

3. Delikatnie dociśnij stopą ssawkę podłogową, jednocześnie chwytając za uchwyt i przechyl ją z powrotem do siebie.
UWAGA: Wałek szczotki nie będzie się obracał, dopóki dysza nie będzie przylegać płasko do podłogi, a uchwyt nie będzie odchylony do tyłu.

4. Po zakończeniu odkurzania wyłącz odkurzacz.

KORZYSTANIE Z ODKURZACZA W TRYBIE LIFT-AWAY®

UWAGA: Odkurzacz można przenosić w obu trybach za uchwyt znajdujący się na górze pojemnika na kurz.

OBROŻA ZWALNIAJĄCA ZASYSANIE
Ze względu na ogromną siłę ssania tego odkurzacza, czasami może być konieczne wyregulowanie kołnierza zwalniającego ssania na uchwycie. Jeśli odkurzacz wydaje się trudny do pchania lub ciągnięcia, jeśli unosi dywaniki lub czyścisz delikatne powierzchnie nad podłogą, takie jak zasłony, zmniejsz siłę ssania, obracając kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć zawór. Obróć kołnierz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zawór, gdy potrzebujesz dużej mocy ssania do odkurzania podłóg i podczas korzystania ze szczotki pneumatycznej dla zwierząt.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (9)

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (10)

1. Odłącz przenośny moduł Lift-Away od nasadki podłogowej, naciskając czerwony przycisk zwalniający z boku modułu. Delikatnie przyłóż stopą dyszę do podłogi i pociągnij kapsułkę do góry.

2. Naciśnij przycisk zwalniający uchwyt i pociągnij uchwyt do góry lub naciśnij przycisk zwalniający przedłużacz i pociągnij przedłużacz do góry.

3. Zamocuj żądane akcesorium na końcu przedłużacza lub uchwytu.

4. Ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji „I” w celu odkurzania nad podłogą. Trzymaj uchwyt w jednej ręce, podczas gdy drugą ręką noś przenośną kapsułę Lift-Away po całym domu.

CZYSZCZENIE NAD PODŁOGĄ

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (11)

CZYŚĆ NAD PODŁOGĄ W TRYBIE PIONOWYM PRĄDOWNI lub PRZENOŚNYM LIFT-AWAY®

1. Naciśnij przycisk zwalniający uchwyt i pociągnij uchwyt do góry lub naciśnij przycisk zwalniający przedłużacz i pociągnij przedłużacz do góry.

2. Zamocuj żądane akcesorium na końcu przedłużacza lub uchwytu.

3. Ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji „I” w celu odkurzania nad podłogą.

UWAGA: Upewnij się, że odkurzacz jest w pozycji pionowej. NIE używaj pozycji „II” podczas odkurzania nad podłogą w trybie pionowego odkurzania, ponieważ spowoduje to włączenie wałka szczotki. Wałek szczotkowy może uszkodzić podłogę, jeśli jest używany przez dłuższy czas w jednym miejscu.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

UWAGA: NIE używaj mydła podczas czyszczenia filtrów. Filtry należy myć ręcznie tylko wodą, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez chemikalia czyszczące. Pozwól, aby WSZYSTKIE filtry całkowicie wyschły na powietrzu przed ich ponownym umieszczeniem w odkurzaczu, aby zapobiec wciągnięciu cieczy do części elektrycznych. NIE używaj suszarki do włosów ani innych metod ogrzewania do suszenia.

ZALECANY HARMONOGRAM CZYSZCZENIA:
Kubek na kurz
Opróżnij po każdym odkurzaniu.
Zestaw filtra przed silnikiem XFF350 (Pianka i filc) Czyść co 3 miesiące.
Filtr za silnikiem XHF350 (HEPA)
Czyścić co 2 lata.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (12)

1. Zmień odkurzacz z powrotem na tryb pionowego odkurzacza.

2. Obróć górny zaczep przewodu do pozycji pionowej i zwiń luźno przewód zasilający wokół górnego i dolnego zaczepu przewodu. Zaciśnij wtyczkę na przewodzie, aby ją zabezpieczyć.

3. Przechowuj szczotkę do kurzu i ssawkę szczelinową na mocowaniach uchwytu na akcesoria.

4. Przechowuj odkurzacz bezpiecznie w chłodnym, suchym miejscu, gdzie nie będzie stanowił zagrożenia, nie ulegnie uszkodzeniu i nie spowoduje szkód dla nikogo ani niczego.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (13)

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Pojemnik na kurz należy opróżniać za każdym razem, gdy odkurzasz i okresowo podczas czyszczenia, gdy pojemnik wydaje się pełny.

1. Odblokuj zatrzaski po bokach pojemnika na kurz, podnosząc je do góry i na zewnątrz, aby zdjąć pojemnik na kurz z podstawy silnika.

2. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad pojemnikiem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniający dolne drzwiczki. Delikatnie stuknij, aby opróżnić zawartość. Ponownie naciśnij drzwi, aż usłyszysz kliknięcie.

3. W razie potrzeby odwróć pojemnik na kurz do góry dnem nad pojemnikiem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniający górne drzwiczki. Delikatnie stuknij, aby usunąć zawartość.
Użyj suchej szmatki lub ręcznika papierowego, aby usunąć zanieczyszczenia przyklejone do filtra ekranu wewnątrz pojemnika na kurz. Dociśnij drzwi ponownie, aż usłyszysz kliknięcie.

4. Załóż pojemnik na kurz na podstawę silnika. Zahacz dwa zatrzaski o wypustki po bokach pojemnika na kurz i naciśnij w dół, aby zablokować.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (14)

CZYSZCZENIE FILTRÓW PRZED SILNIKIEM

1. Zdejmij pojemnik na kurz.
2. Wyciągnij 2 filtry z górnej części podstawy silnika.

3. Dokładnie wypłucz filtry w letniej wodzie, aż woda będzie czysta.

4. Wyciśnij nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed ponownym założeniem.
5. Najpierw umieść filtr filcowy, a następnie piankowy.

6. Załóż pojemnik na kurz.

UWAGA: NIE wkładaj filtra do pralki ani zmywarki.
UWAGA: Materiał w filtrze z czasem ulegnie odbarwieniu. Jest to normalne i nie wpływa na działanie filtra.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed serwisowaniem.

UWAGA: NIE używaj mydła podczas czyszczenia filtrów. Filtry należy myć ręcznie tylko wodą, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez chemikalia czyszczące. Pozwól, aby WSZYSTKIE filtry całkowicie wyschły na powietrzu przed ich ponownym umieszczeniem w odkurzaczu, aby zapobiec wciągnięciu cieczy do części elektrycznych. NIE używaj suszarki do włosów ani innych metod ogrzewania do suszenia.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (15)

CZYSZCZENIE FILTRA HEPA PO SILNIKU

1. Zdejmij pokrywę filtra z przodu odkurzacza, pociągając za wypustkę i odciągając pokrywę od odkurzacza. Wyjmij filtr HEPA, wyciągając go prosto.
2. Odwróć filtr tak, aby brudna strona znajdowała się na dole i energicznie stuknij nim o kosz na śmieci, aby usunąć kurz.
3. Przytrzymaj filtr pod kranem brudną stroną do dołu. Płucz letnią wodą, aż woda będzie czysta. Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny.
4. Gdy filtr HEPA wyschnie, włóż go z powrotem do odkurzacza.
5. Załóż pokrywę, wkładając dwie wypustki w otwory u góry, a następnie odchylając pokrywę w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (16)

CZYSZCZENIE PNEUMATYCZNEJ SZCZOTKI DLA ZWIERZĄT

1. Przesuń zatrzask blokujący do przodu i delikatnie przechyl obudowę szczotki do góry, aby ją wyjąć.
2. Ostrożnie usuń blokadę lub zanieczyszczenia i użyj nożyczek do odcięcia włosów lub nitek wokół obracającej się szczotki.
3. Aby ponownie złożyć, włóż wypustki na przedniej krawędzi dolnej pokrywy do pasujących otworów w górnej połowie i odchyl ją z powrotem w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu

CZYSZCZENIE MOTORYZOWANEJ DYSZY PODŁOGOWEJ

Gdy zmotoryzowana ssawka podłogowa wymaga czyszczenia lub blokuje się na obiekcie, automatycznie się wyłącza, aby zapobiec uszkodzeniu paska na cały okres eksploatacji. Lampka kontrolna zaświeci się na czerwono, ostrzegając o konieczności natychmiastowego wyłączenia odkurzacza i usunięcia blokady. Lampka zresetuje się po usunięciu blokady i włączeniu/wyłączeniu zasilania lub zablokowaniu odkurzacza w pozycji pionowej.

1. Odłącz zmotoryzowaną ssawkę podłogową od przenośnej kapsułki Lift-Away®.
2. Sprawdź otwór pod spodem i wałek szczotki. Jeśli nagromadziły się zanieczyszczenia, usuń je. Użyj nożyczek, aby ostrożnie odciąć wszystko, co jest owinięte wokół wałka pędzla.

TIP: Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym miejscu i użyj latarki, aby pomóc w wyszukiwaniu blokad.

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe (17)

SPRAWDZANIE BLOKÓW

Zablokowanie może spowodować przegrzanie i wyłączenie odkurzacza. Aby temu zapobiec, po intensywnym użytkowaniu lub w przypadku wykrycia utraty siły ssania lub słabej wydajności czyszczenia należy sprawdzić potencjalne obszary zablokowania.

PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed serwisowaniem.

Odkurzacz nie zbiera zanieczyszczeń. Brak ssania lub słabe ssanie (więcej informacji znajduje się w rozdziale Konserwacja).

 • Sprawdź filtry, aby zobaczyć, czy wymagają czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płukania i suszenia filtrów przed ponownym włożeniem do odkurzacza.
 • Pojemnik na kurz może być pełny; pusty pojemnik na kurz.
 • Sprawdź wąż, połączenia węży, rurkę, dysze i akcesoria pod kątem zatorów; w razie potrzeby usunąć blokady.
 • Usuń sznurek, włókna dywanu lub włosy, które mogą być owinięte wokół szczotki.
 • Obróć kołnierz zwalniający przyssawkę na uchwycie w prawo, aby zwiększyć siłę ssania.

Podciśnieniowe podnośniki dywanowe.

 • Wyłącz urządzenie, aby odłączyć walec szczotki. Przesuń przełącznik do pozycji „l” (gołe podłogi), aby odkurzać tylko zasysanie, i ponownie włącz urządzenie.
 • Ssanie jest potężne. Zachowaj ostrożność podczas odkurzania dywaników lub dywaników z delikatnie obszytymi krawędziami.
 • Obróć kołnierz zwalniający przyssawkę na uchwycie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę ssania.

Wałek pędzla nie obraca się

 • Jeśli lampka kontrolna szczotki na zmotoryzowanej ssawce podłogowej zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że szczotka przestała się obracać. Natychmiast wyłącz i odłącz odkurzacz, odłącz dyszę i usuń blokadę przed ponownym podłączeniem i ponownym włączeniem odkurzacza.
 • Przy włączonym zasilaniu odchyl rączkę, która automatycznie włączy wałek.
 • Upewnij się, że włącznik/wyłącznik jest ustawiony w pozycji „II”, a wałek szczotkowy włączony.
  Odkurzacz sam się wyłącza lub kontrolka miga na czerwono.
 • Ta próżnia jest wyposażona w termostat ochronny silnika.

Jeśli odkurzacz się przegrzeje, termostat automatycznie wyłączy silnik ssący. Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić termostat:
1. Wyłącz odkurzacz i odłącz go.
2. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz rozdział Konserwacja).
3. Sprawdź, czy nie ma blokad w wężu, akcesoriach i otworach wlotowych.
4. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 45 minut.
5. Podłącz odkurzacz i włącz go.

Jeśli wąż nie jest całkowicie podłączony do kapsuły, może to spowodować słabe połączenie elektryczne i poluzowanie się węża, wyłączając odkurzacz.
1. Wyłącz odkurzacz i odłącz go.
2. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry.
3. Sprawdź, czy nie ma blokad w wężu, akcesoriach i otworach wlotowych.
4. Zdjąć sznurek z haka na sznurek tak, aby zatrzask węża był widoczny i zatrzasnięty.
5. Upewnij się, że wąż, rurka i uchwyt są bezpiecznie zatrzaśnięte we wszystkich punktach połączenia:
za. Tam, gdzie wąż styka się z tylną częścią kapsuły (może wymagać dodatkowej siły; pociągnij wąż, aby upewnić się, że zatrzask jest w pełni zablokowany)
b. Gdzie różdżka podłącza się do dyszy podłogowej
do. Gdzie uchwyt podłącza się do różdżki
6. Podłącz odkurzacz i włącz go.

Uwagi: Jeśli odkurzanie nadal się nie uruchamia, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 1-800-798-7398.

REKIN | NINJA

Roczna ograniczona gwarancja dotyczy zakupów dokonywanych od autoryzowanych sprzedawców firmy SharkNinja Operating LLC. Gwarancja obejmuje tylko pierwotnego właściciela i oryginalny produkt i nie podlega przeniesieniu.
SharkNinja gwarantuje, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 5 lat od daty zakupu, jeśli będzie używane w normalnych warunkach domowych i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej instrukcji obsługi, z zastrzeżeniem następujących warunków i wykluczenia.

Co obejmuje moja gwarancja?

1. Oryginalne urządzenie i/lub elementy nienadające się do noszenia uznane za wadliwe, według wyłącznego uznania SharkNinja, zostaną naprawione lub wymienione przez okres do 5 lat od pierwotnej daty zakupu.
2. W rzadkich przypadkach wydania urządzenia zastępczego gwarancja kończy się po sześciu miesiącach od daty otrzymania urządzenia zastępczego lub pozostałej części istniejącej gwarancji, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. W przypadku wymiany urządzenia SharkNinja zastrzega sobie prawo do wymiany urządzenia na urządzenie o takiej samej lub większej wartości.

Czego nie obejmuje moja gwarancja?
Nasi specjaliści ds. Obsługi klienta / produktów są dostępni, aby zapewnić wszystkie dostępne opcje serwisu gwarancyjnego, w tym możliwość uaktualnienia do naszych opcji usług gwarancyjnych VIP dla wybranych kategorii produktów.

1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części zużywalnych, takich jak filtry piankowe, filtry HEPA, wkładki itp., które wymagają regularnej konserwacji i/lub wymiany w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
2. Każda jednostka, która została tampdostarczane z lub wykorzystywane do celów komercyjnych.
3. SharkNinja pokryje koszt wysłania przez klienta urządzenia do nas w celu naprawy lub wymiany. Opłata w wysokości 19.95 USD za koszty wysyłki zwrotnej zostanie naliczona w momencie wysyłki zwrotnej naprawionego lub wymienionego urządzenia. Nasi specjaliści ds. obsługi klienta / produktów są dostępni, aby zapewnić wszystkie dostępne opcje serwisu gwarancyjnego, w tym uaktualnienie do naszych opcji serwisu gwarancyjnego VIP.
4. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub zaniedbaniem obsługi lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą podczas transportu.
5. Szkody następcze i przypadkowe.
6. Wady spowodowane lub wynikające z uszkodzeń powstałych w transporcie, naprawach, serwisowaniu lub zmianach produktu lub jakiejkolwiek jego części, które zostały wykonane przez osobę zajmującą się naprawą nieautoryzowaną przez SharkNinja.
7. Produkty zakupione, używane lub eksploatowane poza Ameryką Północną.

Problemy z urządzeniem/Jak uzyskać serwis
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas użytkowania w normalnych warunkach domowych w okresie gwarancyjnym, odwiedź stronę sharkclean.com, aby uzyskać samopomoc w zakresie pielęgnacji/konserwacji produktu. Nasi specjaliści ds. obsługi klienta i produktów są również dostępni pod numerem 1-800-798-7398, aby pomóc w zakresie wsparcia produktu i opcji serwisu gwarancyjnego.

Jak zgłosić roszczenie gwarancyjne
Możesz zadzwonić pod numer 1-800-798-7398, aby poprosić o pomoc specjalistę ds. obsługi klienta. Pamiętaj, że aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, musisz zadzwonić pod numer 1-800-798-7398. W tym czasie zostaną podane informacje dotyczące instrukcji zwrotu i pakowania.
Godziny pracy obsługi klienta można znaleźć pod adresem rekinclean.com.
Części zamienne można kupić na stronie sharkaccessories.com. Aby uzyskać więcej informacji o tym, które części są klasyfikowane jako nadające się do noszenia, a które nie do noszenia, odwiedź stronę sharkclean.com/warranty
Niniejsza gwarancja przyznaje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.
Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe może nie mieć zastosowania.

SharkNinja Operating LLC
USA: Needham, MA 02494
MOŻE: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-800-798-7398
rekinclean.com

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie dążymy do doskonalenia naszego
produkty; dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
LIFT-AWAY, SHARK i SHARK NAVIGATOR są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
SharkNinja operacyjny LLC.
NAVIGATOR jest znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC.
Aby uzyskać informacje dotyczące amerykańskiego patentu SharkNinja, odwiedź stronę sharkninja.com/USPatents
© 2018 SharkNinja Operating LLC
NV360_series_IB_E_Mv3
WYDRUKOWANE W CHINACH

Pobieranie

Instrukcja obsługi Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe — [Pobierz PDF]

Podobne posty

 • Shark Navigator Lift-Away ADV LA300 - instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi Shark Navigator Lift-Away ADV LA300 — zoptymalizowany plik PDF Shark Navigator Lift-Away ADV LA300 — instrukcja obsługi…

 • Instrukcja obsługi odkurzacza Shark Navigator Lift-away

  Shark Navigator Lift-away Vacuum MONTAŻ DYWANÓW I CZYSZCZENIE PODŁOGI: Zamocuj ssawkę podłogową (a) w dolnej części…

 • Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe — często zadawane pytania

  Shark NV360 Series Navigator Lift-Away Deluxe – często zadawane pytania Ten artykuł zawiera często zadawane pytania dotyczące Shark® Navigator® serii NV360…

 • Shark AZ1002 Apex Powered Lift-Away Odkurzacz pionowy z instrukcją obsługi DuoClean

  Odkurzacz pionowy Shark AZ1002 Apex z technologią DuoClean

FAQs

Where is the brush bar reset button on my Shark vacuum? ›

Where is the shark vacuum brush bar reset button? You can find the shark brush-bar reset button on the underside of the vacuum.

Why is the brush on my Shark lift-away vacuum not spinning? ›

If the roller brush is not spinning, it cannot pick up dust. One reason could be that the power button is not set to position II, which runs the roller brush. If the button does not work, here is the link to the power button replacement guide. Another reason is that the roller brush could be broken.

Does the Shark Lift Away have a reset button? ›

If the breaker has been tripped, simply press the reset button on the outlet. If your outlet does not contain a reset button, simply locate your circuit breaker panel (usually located in the basement of most homes) to reset the outlet.

Where is the brush bar control button? ›

The brush bar release button is located at the back of the cleaner head. Reassemble your filter Dry your filter Wash your filter Press the button on the bin handle to detach the bin from your machine.

How do you remove the brush from a Shark Navigator lift away? ›

Lift the roller brush slightly upwards using your hand. Take one side of the black roller brush belt off by pulling it over the end of the roller brush with your other hand.

How many filters are in a Shark Navigator lift away? ›

The package comes with 1 HEPA filter, 3 foam filters, 3 felt filters.

Can I wash Shark vacuum filters? ›

All of the filters that come with your Shark vacuum, including HEPA filters on models that include them, can be cleaned or washed for re-use."

How do I increase suction in my vacuum? ›

One of the easiest ways to increase vacuum cleaner suction is to empty the dust bag or container. Dust containers need to have enough space for airflow, otherwise, they could get clogged and have less suction power. Regularly check your dust compartment and empty or change it when it's already 70-80% full.

Why is my Shark Navigator vacuum not suctioning? ›

Filters may need to be cleaned if the vacuum stops picking up dirt, if airflow is restricted, or if you notice lighter or no suction. For optimal performance, clean filters regularly. Between cleanings, lightly tap filters over a trash receptacle to remove dust and debris as needed.

Why is my vacuum not picking up dirt? ›

The most common cause of loss of suction is that the filters have become blocked. They may require cleaning or replacing. Another cause could be that the vacuum cleaner hose is blocked.

Why does my Shark vacuum keep stopping? ›

Why does my Shark vacuum keep stopping? For Shark robotic models, odd sweeping or sudden stops can often be a result of dirty vacuum sensors. These sensors can often be found on the bottom and sides of the vacuum. Hitting them with a soft cloth should be enough to remove any excess dirt.

Why does the red light come on my Shark vacuum? ›

Most of the time, a solid red light means there's something wrong with your vacuum's main brush roll, meaning the brush isn't spinning correctly. In many cases, a bogged-down brush roll simply won't spin at all.

Why is my shark lift away not picking up? ›

Rinse the filters with lukewarm water until the water runs clear. Let the filters dry fully before putting them back into the vacuum. If the vacuum is still not picking up dirt and debris, your filters may need to be replaced.

What is lift away mode on Shark? ›

Lift-Away Technology. Instantly converts into a portable vacuum with Lift-Away. The detachable pod easily lifts away from the vacuum head, creating a lightweight, portable vacuum.

Where is the brush tool located? ›

Using the Brush tool

Simply locate and select the Brush tool from the Tools panel, then click and drag in the document window to paint. You can also press the B key on your keyboard to select the Brush tool at any time.

What is brush mode? ›

Paint Brush modes can restrict the area affected by the tool to fills or selections, empty areas of the Stage or specific shapes. When the Paint Brush tool is selected, a popup menu appears in the Toolbar. Select from the following modes: Paint Normal, Paint Fills, Paint Behind, Paint Selection, and Paint Inside.

Can I reset my robot vacuum? ›

Factory reset on a Wi-Fi Connected Roomba® and Braava jet®

e Series Robots: Press and Hold the Home and Spot Clean and CLEAN button down for 20 seconds then release. 900 Series Robots: Press and Hold the Dock and Spot Clean and CLEAN button down until all LEDs illuminate.

How do I reprogram my robot vacuum? ›

Press down the "Dock", "Spot Clean", and "Clean" buttons at the same time. Keep pushing them down until you hear a beep tone that signals the reset is complete—this takes 10 to 20 seconds depending on your exact model. Note that if you have a 900 series Roomba, it won't beep once you've reset it.

How do you reset the shark vacuum cleaner when it overheats? ›

If the indicator light is flashing red, the thermostat is overheating. To reset the thermostat, turn off and unplug the vacuum. Empty the dust cup and filter and assure there are no blockages in the hose. Allow the vacuum to cool for at least 45 minutes before turning it back on.

How long does Shark Navigator Lift-Away last? ›

The Navigator Lift-Away needs very little maintenance, and its parts are all designed to last for the lifetime of the vacuum.

How often should Shark vacuum filters be replaced? ›

Please remember to change your foam/felt filter every 3 months and your HEPA filter every 6 months, otherwise your vacuum will lose suction and won't clean efficiently! Our set of replacement filters for Shark Navigator Lift-Away, are WASHABLE and REUSABLE.

How do I reset my Shark vacuum? ›

To reset your shark robot manually;
 1. Flip your shark Ion vacuum upside down.
 2. Locate the power button on the robot's side.
 3. Press the power button for about 10 seconds, and the shark robot should power off.
 4. Wait for about 10 seconds and power it back on. The shark robot resets and powers on.

How do you get dog smell out of Shark vacuum? ›

Put Dryer Sheets Inside The Bag

Place a dryer sheet into the dust bag of your vacuum cleaner before cleaning to improve the fragrance of the vacuum cleaner itself. In addition, you may use some orange peel or a few drops of essential oil on a piece of paper towel to remove the odor.

How do you maintain a Shark vacuum? ›

Top tips to maintain your Shark vacuum
 1. Empty the dust cup. Empty the dust cup each time you vacuum and periodically during cleaning, if debris reaches the MAX fill line. ...
 2. Check for blockages. You can check for blockages in the floorhead, wand, hose and airways. ...
 3. Clean your filters. ...
 4. Clean your brush-rolls.

Can I put Shark filters in the dryer? ›

Never dry the filter in the microwave or a clothes dryer.

What is lift-away mode on Shark? ›

Lift-Away Technology. Instantly converts into a portable vacuum with Lift-Away. The detachable pod easily lifts away from the vacuum head, creating a lightweight, portable vacuum.

Should I leave my shark robot on all the time? ›

The robot is designed to be docked and on always. This is so you can set programs for it to run when you are away or in the middle of the night. However, it is your choice and if you feel most comfortable turning it off at night out of the dock, then do so.

How do I manually reset my shark vacuum? ›

To reset your shark robot manually;
 1. Flip your shark Ion vacuum upside down.
 2. Locate the power button on the robot's side.
 3. Press the power button for about 10 seconds, and the shark robot should power off.
 4. Wait for about 10 seconds and power it back on. The shark robot resets and powers on.

Does the Shark Navigator lift-away have a reset button? ›

If the breaker has been tripped, simply press the reset button on the outlet. If your outlet does not contain a reset button, simply locate your circuit breaker panel (usually located in the basement of most homes) to reset the outlet.

Is there a reset button on a Shark lift-away vacuum? ›

To reset your shark vacuum, put the Power button in the On-Off position and keep the vacuum unplugged. If necessary, clear the hose. Once it has cooled completely, plug the vacuum back in again.

Why does my shark lift-away keep stopping? ›

This happens because the vacuum has a motor protective thermostat. If the vacuum turns off due to overheating, the thermostat has to be reset before you can use it again. Follow the instructions to restart the motor protective thermostat.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 25/12/2023

Views: 5702

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.